Góry Pieprzowe - zwane potocznie "Pieprzówkami" częściowo położone w Sandomierzu. Ich wysokość sięga dwustu metrów nad poziom morza. Góry Pieprzowe stanowią trzykilometrowa krawędź Wyżyny Sandomierskiej. "Pieprzówki" zbudowane są ze skał, liczących pół miliona lat, z łupków kambryjskich i kwarcytów. Nazwę zawdzięczają brunatno-szarej barwie łupków, które pod wpływem erozji, czyli czynników atmosferycznych, kruszą się, tworząc drobny gruz skalny. 

To właśnie od koloru i faktury skały powstała nazwa przepięknego o każdej porze roku miejsca. W "Pieprzówkach" zachowały się trawy, relikty roślinności stepowej.

Najważniejszym gatunkiem roślin porastających Góry Pieprzowe stanowi dwanaście gatunków dziko rosnącej róży, z czego dwa gatunki, w tym róża Kostrakiewicza, występują wyłącznie tutaj. Warto wspomnieć, że w Europie jest 40 gatunków dziko rosnącej róży. W Górach, w Sandomierzu rośnie dwanaście. Stanowi to 1/4 europejskiego rosarium.

Ponadto w Górach Pieprzowych można zobaczyć wiele gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. Bogate i unikatowe walory fauny i flory sprawiły, że w 1979 roku Góry Pieprzowe uznano rezerwatem przyrody, obejmującym osiemnaście hektarów. Poniżej widok na Góry ze skarpy Starego Miasta w Sandomierzu, z ulicy Jana Długosza.