Zmumifikowane zwłoki Teresy Izabeli Morsztynówny spoczywają w kryptach kościoła świętego Józefa. Teresa Izabela Morsztynówna zmarła 15 sierpnia 1698 roku mając zaledwie osiemnaście lat. Zmarła na chorobę zakaźną nieznaną w tamtych czasach. Jej bardzo dobrze zachowane ciało można oglądać w przeszklonej trumnie.

Na temat jej śmierci i dobrego zachowania ciała krąży mnóstwo legend. Kościół katolicki przyjmuje, że wskutek zakończenia życia w opinii świętości jej ciało uległo materializacji, stąd tak dobre zachowanie. Po rodzicach Teresy Izabeli Morsztynówny, córki Stanisława Morsztyna (wojewody sandomierskiego) i Konstancji z Oborskich, również pochowanych w podziemiach tego kościoła, pozostały jedynie kości.

Fenomen dobrego zachowania zwłok od zawsze interesował budził ciekawość. Żyją osoby wierzące w świętość Teresy Izabeli Morsztynówny. Modlą się za jej beatyfikację. Podziemia kościoła, w których spoczywają doczesne szczątki można zwiedzać. Kościół otwiera zakonnica. Należy zapukać na plebanię. Udostępni krypty za datek na potrzeby kościoła.