Brama Opatowska w Sandomierzu jest jedyną zachowaną bramą wjazdową do miasta. Pochodzi z czternastego wieku. Kiedyś istniały cztery bramy. Do dzisiaj zachowała się wyłącznie jedna, Brama Opatowska. Wzniesiona bez fundamentów, z czerwonej cegły, fundowana przez króla Kazimierza Wielkiego. Obecnie na Bramę Opatowską, na samą górę, czyli sześć pięter ku niebu, 30 metrów, można wejść. 

Brama Opatowska na szczycie posiada platformę widokową. Możemy obserwować panoramę Sandomierza. Doskonale widać Kotlinę Sandomierską, część Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Przy dobrej widoczności można zobaczyć Wyżynę Lubelską. Świetnie widać meandrującą Wisłę. 

Brama Opatowska jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji. W sezonie, czyli od kwietnia do końca października czynna jest codziennie w godzinach od 9 do 19. Poza sezonem, czyli od 1 listopada do 1 kwietnia, otwierana jest na chwilę w godzinach: 10, 12, 14. W soboty i niedzielę czynna w godzinach od 10 do 15. Bilet na Bramę Opatowską kosztuje: 6 złotych normalny, 4 złote ulgowy. 

Na taras widokowy zlokalizowany na samym szczycie bramy wychodzi się po schodach. Nie ma windy. Brama Opatowska zlokalizowana jest przy ulicy Opatowskiej, od strony ulicy Mickiewicza. W pobliżu bramy, u jej stóp jest jeden z głównych parkingów Starego Miasta. Przyjeżdżając do Sandomierza to właśnie na parkingu pod Bramą Opatowską warto zaparkować samochód bądź autokar. Parking dla autokarów jest tutaj niewielki i często zajęty.